Sediul fundatiei este in Buzau, str. Mesteacanului nr. 1, cod 120024, tel/fax: 0238 720 955 , e:mail: fpt@buzau.org
Obiectul de activitate al Fundatiei il reprezinta:
a) organizarea de spectacole, festivaluri, simpozioane, conferinte, competitii sportive;
b) editare de carte, reviste, afise publicitare si tipografie;
Fundatia pentru Tineret Buzau este persoana juridica de utilitate publica, cu caracter privat, independenta, neguvernamentala, apolitica si nonprofit, legal constituita la nivelul judetului Buzau in conformitate cu prevederile Decretului Lege nr. 150/1990 si a Legii 146/15 aprilie 2002, si functionand pe baza acestora.

Sediul central al Fundatiei pentru Tineret Buzau este in Buzau, str. Mesteacanului nr. 1, cod 120024, tel/fax: 0238 720 955 , e:mail: fpt@buzau.org; web: www.fptbz.ro ; avand in prezent filiala in Rm. Sarat, la Clubul Tineretului, str. N. Balcescu.